Közlemény

2019. január 20.

„A Fővárosi Törvényszék 2017. december 5. napján kelt ítéletével a Cronos Társkereső Klub Korlátolt Felelősségű Társasággal szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal megállapította, hogy a 2012. november 28. napjától 2017. november 19. napjáig a fogyasztói szerződések megkötésénél alkalmazott Általános Szerződési Feltételek online regisztráció esetén azon rendelkezése, mely szerint: „A Szolgáltató jogosult jelen Szerződési Feltételeket egyoldalúan módosítani” fogyasztói szerződés részévé váló kikötései az alperessel szerződő valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelenek. A kikötés azért tisztességtelen, mert a szerződési feltételek értelmezéséből következően, a nem ingyenes tagság esetén a fogyasztó a kötelemből egyoldalú szerződésmódosítás esetén feltételhez kötötten szabadulhat, s ez a Ptk. 6:104.§ (2) bekezdés d) pontjába ütközik. Az Általános Szerződési Feltételek online regisztráció esetén azon rendelkezése, mely szerint: „A Tag a jelen Szerződési Feltételek elfogadásával visszavonhatatlanul kijelenti, hogy jelen Szerződési Feltételeknek a szokásos szerződési gyakorlattól eltérő feltételeit a Szolgáltató figyelemfelhívó tájékoztatását követően kifejezetten elfogadja” valamennyi félre kiterjedő hatállyal érvénytelen. A kikötés azért tisztességtelen, mert az nem egyértelmű, így a Ptk. 6:103.§ (2) bekezdésébe ütközik.”

A jelenleg hatályos ÁSZF a törvényi előírásoknak már mindenben megfelel.